Spring naar content

Over ons

De tool Gezond en Energiezuinig is ontwikkeld door de TVVL Community Gezonde Gebouwen. De community is een samenwerking tussen TVVL – Kennisplatform in de installatietechniek – (www.TVVL.nl), de Bouwfysica Vereniging (www.NVBV.org) en de Nederlandse tak van de International Society of Indoor Air Quality and Climate (www.ISIAQ.nl).  

De website heeft twee ingangen: u wilt graag energiezuiniger wonen of uw wilt het binnenmilieu in uw woning verbeteren. Via de vragen die gesteld worden op basis van thema’s, ontvangt u adviezen die automatisch de consequenties van het één op het ander beschrijven. Het resultaat is “meer inzicht in de samenhang der dingen”. De verkregen informatie moet u helpen basis om de juiste combinatie aan maatregelen door te voeren en om de goede vragen te kunnen stellen aan bijvoorbeeld een aannemer of installateur die maatregelen voor u gaat uitvoeren. Soms kan het zijn dat de situatie te complex is om via een eenvoudige vraag-antwoord sessie aan de computer alles helemaal helder te krijgen. In die gevallen wordt aangegeven dat het verstandig is om een adviseur op gebied van bouwfysica en/of installaties in te schakelen. 

Voor het bereiken van echte kwaliteit in gebouwen moet men zich realiseren dat alles met alles samenhangt. En dat geldt ook bij het energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Alleen isoleren lijkt geen kwaad te kunnen, maar als een goede ventilatie in het huis niet echt aanwezig is maar mede door kieren tot stand komt, verdwijnt deze vaak met het aanbrengen van isolatie, vervangen van ramen, en het verbeteren van de kierdichting. Het gevolg kan zijn dat het veel vochtiger wordt in de woning, wat kan leiden tot schimmelvorming. Zo kan er ook samenhang zijn tussen de effecten van thermische isolatie en geluidisolatie of tussen zonwering en lichttoetreding. Het gaat om integraal ontwerpen: altijd moeten alle aspecten worden meegenomen het gaat om het realiseren van een situatie die én energiezuinig én gezond is.

Om bewoners, gebruikers en beheerders van gebouwen in het algemeen, en woningen in het bijzonder, inzicht te geven hoe energiezuinigheid en gezondheid samenhangen is deze website ontwikkeld. Via de webtool dragen we bij aan een duurzame energietransitie van woningen, waarbij niet alleen aandacht is voor de impact op energie maar ook op het binnenmilieu. We bouwen uiteindelijk om te wonen, niet om energie te besparen. 

In de media:
Duurzaam Gebouwd
Gawalo
E&W Installatietechniek

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gezondenenergiezuinig.nl