Spring naar content

Veelgestelde vragen

Antwoorden op vragen kunnen onder andere worden gevonden op de kennisplatforms van deze en andere organisaties zoals  www.klimapedia.nl  en www.isso.nl .

Hieronder worden enkele veel gestelde vragen beantwoord.

Schimmels ontstaan als de relatieve vochtigheid aan het oppervlak van de wand relatief hoog is. Dit kan ontstaan doordat het oppervlak een relatief lage temperatuur heeft en de vochtigheid in huis relatief hoog is. Door isolatie maatregelen worden de oppervlaktetemperaturen aan de binnenzijde van de buitenwanden normaal gesproken juist hoger. Dus moet het probleem gezocht worden bij de vochtigheid van de lucht. Als door het isoleren kieren en naden ook zijn afgedicht en er niet voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig zijn kan er mogelijk te weinig ventilatie (luchtverversing) plaatsvinden en stijgt daardoor de relatieve vochtigheid in huis (zie bijvoorbeeld https://klimapedia.nl/publicaties/3-condensatie-en-schimmelvorming/).  

Een PV-paneel wordt ookwel een zonnepaneel genoemd. PV staat voor PhotoVoltaïsch. Licht (Photo) wordt in dit paneel omgezet in elektra (Volt). PV-panelen (of zonnepanelen) produceren dus duurzame opgewekte elektriciteit.  

Een zonneboiler is een installatie bestaande uit een boilervat en een collector op het dak. De collector wordt opgewarmd door de zon. De opgewarmde vloeistof in de collector warmt op zijn beurt het boilervat op. Het opgewarmde water in het boilervat kan vervolgens worden gebruikt voor ondersteuning van de verwarming of het warm tapwater. Een zonneboiler is een duurzame manier om warmte te produceren met de zon.  

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur een mail naar info@gezondenenergiezuinig.nl.